برچسب : 70 درصد
16593 - چیزی را هم برای آخرتتان نگاه دارید!
چیزی را هم برای آخرتتان نگاه دارید!
اگر قرار باشد سران فتنه به مجازات واقعیشان برسند قطعاً مجازاتشان بسیار شدیدتر از حصر موجود خواهد بود، پس آقای جعفرزاده! اگر دنبال رأفتی بیش از این هستید در گام اول، سران فتنه و دوستانشان را به پذیرش علنی اشتباهاتشان و تعهد به عدم تکرار آن خیانتها راضی کنید.