برچسب : یهودیان لندن
2209640 - ساز و کار فرقه شیرازی در لندن چیست؟
حسینیه «یهودی»های لندن/
ساز و کار فرقه شیرازی در لندن چیست؟
ماموریتی که داعش در نفرت‌پراکنی و ایجاد دشمنی با تصویر اسلام سُنّی انجام داده و می‌دهد، فرقه شیرازی قرار است برای ملکوک کردن چهره تشیّع در سطح جهانی و همچنین تحریک دشمنی اهل سُنّت با شیعه انجام دهد.