برچسب : کنگره بزرگداشت هاشمی‌
13961019000712 PhotoA - حاشیه‌های کنگره بزرگداشت هاشمی‌
حاشیه‌های کنگره بزرگداشت هاشمی‌
وقتی جهانگیری درباره برجام گفت که اگر آمریکایی‌ها از این قرارداد بیرون بروند، خودشان ضرر می‌کنند مراسم مرحوم هاشمی با تکبیرهای حضار به میتینگ حمایت از برجام تبدیل شد.