برچسب : پویش مردمی #وقت_خداحافظی
آغاز به کار پویش مردمی #وقت_خداحافظی
همیشه هم دود از کُنده بلند نمیشه!؛
آغاز به کار پویش مردمی #وقت_خداحافظی
پویش مردمی وقت خداحافظی با محوریت قانون منع بکارگیری بازنشستگان با هدف تشویق مدیران بازنشسته به کناره‌گیری از سمت خود با تأکید بر حفظ کرامت آنها آغاز به کار کرد.