برچسب : وزارت راه و شهر سازی
بازی اعتصاب رانندگان و فتنه ی جریان مدیریتی غربگرا
 فتنه ی اکبر؛
بازی اعتصاب رانندگان و فتنه ی جریان مدیریتی غربگرا
فازهای متوالی اعتصاب کامیون داران در حقیقت تکه ی دیگری از پازل امنیتی کردن فضای شهرها بویژه شهرهای مرزی و شهرهایی با وزن ژئوپلیتیک بالا همچون تهران و کرج از سوی شبه روشنفکران داخلی است
مرحله ی جدید خط اعتصاب کامیونداران راهبرد جریان معارض با هدف چالش افزایی نظام اسلامی
پشت پرده ی سلسله وار یک اعتصاب؛
مرحله ی جدید خط اعتصاب کامیونداران راهبرد جریان معارض با هدف چالش افزایی نظام اسلامی
 رئیس اتحادیه کامیون داران البرز صبح امروز در مصاحبه ای اعلام کرده بود که تنها علت تجمعات اخیر کامیون داران استان افزایش قیمت لوازم یدکی است