برچسب : هدایت
15260 - علل خودنمایی و بدحجابی در دختران نوجوان!
علل خودنمایی و بدحجابی در دختران نوجوان!
میل به خودنمایی و ابراز وجود یکی از مهم ترین علل بی حجابی و بدحجابی در دختران است و با تربیت و هدایت درست می توان این مشکل را از بین برد
141562 - فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان کودتای ترکیه را هدایت می‌کرد
فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان کودتای ترکیه را هدایت می‌کرد
یک روزنامه حامی دولت ترکیه گزارش داد که کودتای ترکیه توسط ژنرال «جان کمپبل» فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان هدایت می‌شد.