برچسب : مصطفی مهذب
125866 176 - ملاقات‌های خصوصی رجوی و بنی‌صدر
ملاقات‌های خصوصی رجوی و بنی‌صدر
مصطفی مهذب عنوان کرد: با مرحوم اسرافیلیان تشخیص دادیم که مدارک را بدهیم به آقای آیت و رفتم خانه ایشان. آقای اسرافیلیان هم با من بود و مدارک را دادیم. 2 روز بعد مرحوم آقای آیت در مجلس کیف سامسونتش را آورده بود و گفت یک چمدان مدرک علیه بنی‌­صدر دارم!