برچسب : مردم سالاری دینی
انقلاب اسلامی نقطه ی عطف احیای هویت دینی و الگوی بیداری اسلامی
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛
انقلاب اسلامی نقطه ی عطف احیای هویت دینی و الگوی بیداری اسلامی
از نقطه نظر رهیافت سیاسیِ سازه انگاری، انقلاب ها و خیزش های مردمی جنوب غرب آسیا و شمال خاورمیانه که بعضا هم به تغییر ساختار و کارکرد تعامل و ساقط شدن دیکتاتوری های مرتجع منطقه منتهی شده است( مانند تونس، مصر، لیبی و یمن) ریشه در احساس سر خورده گی و تحقیر تاریخی و هویت فرهنگی، تمدنی و اجتماعی ملت های مسلمان دارد که دهه ها و قرن ها زیر سایه ی نفوذ و استیلای قدرت های استکباری و سلطه جو غرب و شرق و عناصر دست نشانده ی انان بوده اند که امروز با الگو پذیری از گفتمان استبداد ستیزی انقلاب و هم ذات پنداری در خودباوری آن در راستای تعیین مرز بین مستضعفان و مستکبران عمل کرده است.   
گفتمان مردم سالاری دینی مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛
گفتمان مردم سالاری دینی مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی
در گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی در بستر هم زیستی نظام های دموکراتیک با موازین اسلامی با رضایت عمومی مردم   تاکید بر قانون محوری منشا اقتدار نظام کارمد دینی و تحولات سیاسی و اجتماعی بسیاری در میان ملت های مسلمان منطقه شد و بارقه ی امیدی را از گسترش بیداری اسلامی و رهایی در دل همه ی مظلومان تحت حکومت های دیکتاتوری و فاسد  روشن ساخت.
زمینه ها و عقبه ی موثر بر وقوع انقلاب اسلامی
دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی
لزوم نگاه و نگرش جدید به دستاوردهای انقلاب اسلامی در شناخت دقیق ابعاد پیدا و پنهان و بزرگ ماهیت انقلاب و اهداف و آرمان های آن در نسل جوان موثر است. که در نهایت سیانت بهتر از آنها را الزام آور و نهادینه می سازد
37928 - جامعه انقلابی، جامعه آتش‌به اختیار
تبیین نسبت مردم‌سالاری دینی با مولفه استقلال جامعه از جریانات حاکمیتی
جامعه انقلابی، جامعه آتش‌به اختیار
این تفکر که مردم باید برای پیگیری مطالبات انقلابی‌شان منتظر سلسله‌مراتب حکومتی بمانند، ریشه در یک نگاه محافظه‌کارانه دارد که اگر نگوییم ضدانقلابی، دست‌کم فاصله زیادی با گفتمان انقلابی‌گری دارد.