برچسب : علیرضا سلیمی
13960313001564 PhotoA - در این دولت مدیران و وزرا اتوبوسی تغییر کردند
در این دولت مدیران و وزرا اتوبوسی تغییر کردند
نماینده مردم محلات در مجلس گفت: این دولت رسما تبدیل به شرکت سهامی یک جناح خاص شده است و عده‌ای خود را به صراحت عضو این شرکت می‌دانند.
farhangnews 194481 549943 1460350555 - برآورد نرخ رشد 94 اعلام شد
برآورد نرخ رشد 94 اعلام شد
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد، بر اساس آمارها رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ بیش از یک‌درصد و برای پایان سال ۹۵ هم رشد اقتصادی ۵درصد پیش‌بینی شده است.
farhangnews 194424 549766 1460346916 - برآورد نرخ رشد ۹۴ اعلام شد!
برآورد نرخ رشد ۹۴ اعلام شد!
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد، بر اساس آمارها رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ بیش از یک‌درصد و برای پایان سال ۹۵ هم رشد اقتصادی ۵درصد پیش‌بینی شده است.