برچسب : عبادت
16595 - خدایت را با عشق عبادت کن نه با ترور!
خدایت را با عشق عبادت کن نه با ترور!
خدایی که تو را به کشتار کودکان و زنان امر میکند، خدایی که بهت میگه با کشتن شیعه تو را به بهشت وارد میکنم، خدایی که باعث میشه تو فکر نکنی و فقط دستور بگیری، خدایی که همیشه تو را به خون ریزی امر میکند او خدا نیست، بلکه شیطان است...
farhangnews 179354 516037 1454917775 - عبادت، بدون داشتن امام پذیرفته نیست
عبادت، بدون داشتن امام پذیرفته نیست
آیت الله قرهی گفت: اگر انسان مجاهده نفس کند امّا امامی از جانب خدا، برای او نباشد، هر چه عبادت ‌کند، ‌مقبول نخواهد بود.