برچسب : عاروتص شوع
13960329000085 PhotoA - حمله سپاه نشانه رشد قدرت نظامی ایران است
بازتاب حمله موشکی سپاه در رسانه‌های جهان
حمله سپاه نشانه رشد قدرت نظامی ایران است
حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در قلب سوریه بازتاب و واکنش‌های زیادی در رسانه‌های مختلف جهان داشته است.