برچسب : شهادت محمدحسین حدادیان
13961202000939 PhotoA - شنیدند این جوان اهل بکا در روضه‌ها بوده‌ست
شنیدند این جوان اهل بکا در روضه‌ها بوده‌ست
درپی شهادت محمدحسین حدادیان در حوادث اخیر تهران و منطقه پاسداران، شعری توسط پیمان طالبی سروده شده است.