برچسب : دولت و مجلس
13950512000547 PhotoA - مالیات مشوق احتکار مسکن چطور تصویب شد؟
نقش رؤسای دولت و مجلس در قانون‌گذاری اخیر مالیاتی/
مالیات مشوق احتکار مسکن چطور تصویب شد؟
مالیات بر عائدی سرمایه که شاه بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه تصویب نشد تا این بسته مالیاتی که به دنبال مبارزه با سوداگری مسکن بود دقیقا به نقض خود تبدیل شود.
.jpg - باتغییر وزرا جهت گیری دولت تدبیر و امید تغییری نمی کند
باتغییر وزرا جهت گیری دولت تدبیر و امید تغییری نمی کند
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تغییرات در کابینه دولت اظهار داشت: کسانی که مشروح مذاکرات مجلس را در روز رای اعتماد شنیدند می دانند ترمیم کابینه به منظور تقویت کابینه است و بزیدا نکرده است.