برچسب : خسارت محض
1968381 - سناریوی گام به گام «ناتوان‌سازی» ایران
مطالبه‌ای به نام «برجام منطقه‌ای»
سناریوی گام به گام «ناتوان‌سازی» ایران
در منطق برجامیون، ما همچنان باید با امتیازات نسیه‌ای که غربی‌ها وعده می‌دهند، دل خود را خوش کنیم، ولی برای این که به گوشه اعتماد آن‌ها آسیب نبیند، چک امتیازات نقد را در وجه حامل به آن‌ها بسپاریم.
132777 - آیا روحانی و کابینه اش به واقع بینی رسیده اند؟
دولت یازدهم پس از سه سال آمریکا را «متخاصم» نامید!/
آیا روحانی و کابینه اش به واقع بینی رسیده اند؟
آیا روحانی و کابینه اش در مورد آمریکا به واقع بینی رسیده اند؟