برچسب : بيست و يكم ماه رمضان
16628 - ضربتی بر پیکر اسلام حُریت و عدالت
ضربتی بر پیکر اسلام حُریت و عدالت
علی (علیه السلام) ولایت آسمان و زمین را در دست داشت و بر دل ها حکم روا بود، گماشتهِ خداوند بر زمین، نگهبان خاک و حجت پروردگار بود، هرگز برای فرمان روایی خود اسباب و بهانه دنیوی نخواست، همواره پا بر جای پای رسول خدا نهاد، و هیچ کس در عمل کردن به قرآن از او پیشی نگرفت.