برچسب : برجام منطقه ای
1968381 - سناریوی گام به گام «ناتوان‌سازی» ایران
مطالبه‌ای به نام «برجام منطقه‌ای»
سناریوی گام به گام «ناتوان‌سازی» ایران
در منطق برجامیون، ما همچنان باید با امتیازات نسیه‌ای که غربی‌ها وعده می‌دهند، دل خود را خوش کنیم، ولی برای این که به گوشه اعتماد آن‌ها آسیب نبیند، چک امتیازات نقد را در وجه حامل به آن‌ها بسپاریم.