برچسب : بازگشت به کشور
43630 - آینده‌ای روشن در میانه تمدن تاریکی
رویش‌های ناپیدا؛
آینده‌ای روشن در میانه تمدن تاریکی
پیام­ های مقام معظم رهبری این امید را به دانشجویان خارج از کشور می ­دهد که در داخل کشور به حضور آنها نیاز است و این می ­تواند انگیزه ی آنها برای بازگشت به کشور بعد از تحصیل را افزایش دهد.