برچسب : امام علي
16639 - ساعت خواب حوزه های علمیه سراسر کشور!
ساعت خواب حوزه های علمیه سراسر کشور!
علما و مراجع و طلبه های عزیز لطفا روشنگری کنید! سکوت یعنی دست داشتن در خیانت ها و تایید حرکت های دشمن! درست پروژه 2020 در حال اجراست انجا هم گفتن چون انقلاب از قم بوده انتی انقلاب هم باید از قم باشد!