برچسب : آب و برق مجانی
13961117000825 PhotoA - وعده «آب و برق مجانی» از کجا آمد؟+سند
وعده «آب و برق مجانی» از کجا آمد؟+سند
با نزدیک شدن به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری وعده «آب و برق مجانی» را به حضرت امام خمینی(ره) منسوب می‌کنند اما خیلی‌ها نمی‌دانند این وعده از کجا آمده است.
alborzban01258 - امام(ره) و مبارزه با یک تحریف مبنایی
دروغ بزرگ
امام(ره) و مبارزه با یک تحریف مبنایی
در اوایل انقلاب لیبرال های داخلی که برای مدتی زمام امور دولت موقت را در دست گرفته بودند به دلیل اختلاف در پایه های بنیادین فکری با امام راحل(ره) و بدون توجه به عامل محرک دین، در خیزش اجتماعی انقلاب سعی می‌نمودند تا خط مادی گرایانه خود را به صورت خط رسمی انقلاب القاء نمایند.