13970821000248 Test PhotoN 300x151 - آسیب شناسی استانی شدن انتخابات
ابراهیم کارخانه‌ای
آسیب شناسی استانی شدن انتخابات
نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس تصریح کرد که با استانی شدن انتخابات مجلس مردم سالاری دینی به مرور جای خود را به باندهای قدرت و ثروت خواهد داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان ؛ نظر به اهمیت و حساسیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، و لزوم توجه مجدد به آسیب‌شناسی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این طرح و با توجه به اینکه طرح مجددا در مسیر تصویب قرار گرفته است، نکاتی را در ۵ محور و در ۴۰ بند یاد آور می‌شود:

الف – چالشهای جدی در انتخاب کاندیداهای اصلح

۱ـ با استانی شدن انتخابات و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و درست از مردم سلب می‌شود.

۲ـ از آنجا که شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است و مردم می بایست بر پایه حجت شرعی به کاندیدای اصلح رای دهند، ده ها و یا صدها برابر شدن کاندیداهای استان انتخاب اصلح را با مشکل مواجه می سازد.

۳ ـ به علت کثرت کاندیداها مردم ناگزیرند صرفاً به لیست های انتخاباتی دیکته شده توسط گروه ها و جریانات سیاسی و یا به تعداد محدودی از کاندیداها رای دهند.

۴- تعدد گسترده لیست های انتخاباتی در سطح استان، انتخاب مردم را با سردرگمی در انتخاب کاندیدا های اصلح مواجه ساخته و امکان انتخاب کاندیداهای مستقل و شایسته را از بخش عمده ای از مردم سلب می‌کند.

۵- به علت گستردگی حوزه ی انتخابیه از سطوح شهرستانی به استانی، امکان انتخاب نیروهای نخبه و توانمند که در حوزه های شهرستانی از رای بالایی برخوردارند از مردم سلب می‌شود.

۶- با کاهش امکان ورود نیروهای نخبه شهرستانی در رقابت های سخت و هزینه بر استانی، به مرور تعداد این نیروها در مجلس شورای اسلامی کاهش خواهد یافت.

ب- هزینه های کلان تبلیغاتی سد راه شایسته سالاری

۷- در صورت استانی شدن انتخابات و کشیده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه به برگزاری انتخابات در کل استان بار مالی بسیار بالایی در سطح استان بر کاندیداها و دولت تحمیل می‌شود.

۸- ابطال انتخابات یک حوزه شهرستانی منجر به برگزاری انتخابات در کل استان شده و هزینه‌های مالی و سیاسی بسیار بالایی را بر دولت، کشور و کاندیداها تحمیل می‌کند.

۹- در صورت استانی شدن انتخابات توجه مردم علاوه بر کاندیداها می‌بایست معطوف به سلامت کانالهای بزرگ تبلیغاتی و رسانه ای در سطوح استانی و کشوری نیز باشد.

۱۰- با فراهم شدن تمرکز انتخابات در سطوح استانی، امکان تسلط دشمن و جریانهای مخالف نظام بر مدیریت تبلیغات در راستای اهداف از قبل طراحی شده فراهم می‌شود.

۱۱- با استانی شدن انتخابات امکان ورود نیروهای سیاسی و پر سر و صدا که در حوزه های شهرستانی به علت شناخت دقیق مردم از آنها با اقبال عمومی مواجه نیستند، در سطوح استانی به علت تبلیغات گسترده رسانه ای و عدم شناخت رای دهندگان، افزایش خواهد یافت.

۱۲- با استانی شدن انتخابات به علت کاهش سطح آشنایی مردم با نمایندگان، نقش تبلیغات گسترده و کاذب در معرفی نمایندگان افزایش می یابد.

۱۳- با استانی شدن انتخابات سطح هزینه های انتخاباتی به شدت افزایش خواهد یافت.

۱۴- با استانی شدن انتخابات نقش چمدان های پول در انتخاب کاندیداها بسیار پر رنگ خواهد شد.

۱۵- با استانی شدن انتخابات کاندیداهای مقبول شهرستانی با وجود رای بالا به علت عدم امکان تامین هزینه های کلان تبلیغاتی استانی از ورود به مجلس شورای اسلامی محروم می شوند و برعکس کسانی با حداقل نصاب رای در همان شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسیع تبلیغات استانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کنند.

۱۶- با بالا رفتن هزینه های انتخاباتی در سطوح استانی امکان ورود پول های کثیف در انتخابات به شدت افزایش می یابد.

۱۷- با گسترش سرسام آور هزینه های انتخاباتی امکان اینکه صاحبان فکر و اندیشه و خلاقیت که سرمایه های آنها در فکر و توانمندی آنها نهفته است جای خود را به افراد فرصت طلب و متکی به باندهای ثروت و قدرت بدهند افزایش می یابد.

۱۸- با توجه تمرکز کاندیداها در سطوح استانی، امکان تأثیرگذاری هدفمند دشمن بر نتیجه انتخابات گسترش می یابد.

ج- کمرنگ شدن ارتباط مردم با نمایندگان

۱۹ـ با استانی شدن انتخابات رابطه بین مردم و موکلین با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه و بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها به شدت کاهش یافته و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.

۲۰-در صورت استانی شدن انتخابات به دلیل کاهش ارتباط مردم با نمایندگان امکان نظارت عمومی مردم بر نمایندگان کاهش خواهد یافت.

۲۱- با تغییر مسیر انتخابات، نمایندگان مردم وام دار جریان های سیاسی و احزاب شده و ارتباط شفاف بین مردم و نمایندگان کم رنگ می‌شود.

۲۲- با استانی شدن انتخابات دسترسی مردم به نمایندگان به مراتب کمتر شده و موجبات نارضایتی بیشتر مردم فراهم می‌شود.

۲۳- استان شدن انتخابات موجب کاهش سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه و دیدار های مردمی آنها می‌شود.

۲۴- به علت عدم امکان دسترسی نمایندگان به مردم، ارتباط بین نمایندگان و مردم که در موارد فراوانی بعنوان عوامل اطمینان بخش، مانع بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود کاهش می یابد.

د – کاهش سطح نظارت و افزایش تخلفات

۲۵- نقش نظارتی نمایندگان با توجه به گسترش محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه کاهش می یابد.

۲۶- با استانی شدن انتخابات و تعدد کاندیداها، دامنه بروز تخلفات نیز به مراتب افزایش خواهد یافت.

۲۷- نظارت دقیق بر انتخابات به علت کثرت کاندیداها و دامنه وسیع رقابت های انتخاباتی به شدت کاهش خواهد یافت.

۲۸- تخلفات انتخاباتی که سابقاً در سطوح شهرستان وجود داشت با استانی شدن انتخابات به شدت گسترش یافته و مقابله با آنها با دشواری هایی جدی مواجه خواهد شد.

ه- آسیب‌شناسی امنیتی، سیاسی و اجتماعی

۲۹ـ با افزایش دخالت های قومی و قبیله ای و نیز جریانهای سیاسی در انتخابات، ارتباط کاندیداها با مردم جای خود را به ارتباط کاندیداها به جریانهای هدایت شده داده خواهد و خواسته های حزبی و گروهی جایگزین خواسته های مردمی خواهد شد.

۳۰ـ مردم سالاری دینی به مرور جای خود را به باندهای قدرت و ثروت خواهد داد.

۳۱ـ پنهان کاری های حزبی و سیاسی و تقسیم قدرت و سهم خواهی احزاب و تشکل ها در تشکیل کابینه دولت به شدت افزایش خواهد یافت.

۳۲- نقش واسطه‌گریهای سیاسی جهت ورود کاندیداها به لیست های انتخاباتی احزاب پر رنگتر می‌شود.

۳۳- عدم شکل گیری احزاب قدرتمند در طی ۴۰ سال گذشته که نماد خواست و اراده مردم باشد بهترین گواه اراده مستقیم مردم خارج از بازی های حزبی در اراده امور کشور است. که با گسترده شدن حوزه انتخابیه، مردم با مشکل جدی در اعمال اراده مستقیم خود مواجه خواهند شد.

۳۴- با استانی شدن انتخابات آسیب های امنیتی ناشی از دسته بندی های قومی، قبیله ای و فرقه گرایی مذهبی در سطوح استانی به شدت افزایش یافته و امکان انتخاب کاندیداهای اصلح تحت تاثیر مسائل جانبی به شدت رنگ می بازد.

۳۵- با شکل گیری ائتلاف های پشت پرده در سطوح متمرکز استانی نقش شفاف مردم در انتخابات کاهش می یابد.

۳۶- با استانی شدن انتخابات مشکلات انتخاباتی کل استان را تحت الشعاع قرار داده و کشور را با مشکلات گسترده تری مواجه می سازد.

۳۷- در صورت بروز تخلفات انتخاباتی، رسیدگی به آنها از حوزه شهرستان به استان منتقل و با فراگیر شدن دامنه آن، کشور با آسیب های امنیتی جدی مواجه می گردد.

۳۸- با رقابتی شدن انتخابات در سطوح استانی، جناح بندی های سیاسی در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش یافته و کارامدی خانه ملت بیشتر تحت تاثیر بازیهای سیاسی قرار میگیرد.

۳۹- وقتی کاندیدای اصلح مورد نظر مردم با بالاترین رای در سطح شهرستان به مجلس راه پیدا نمی کند و کاندیدای دیگری در همان شهرستان با رای کمتر و پول بیشتر در تبلیغات استانی به مجلس راه می یابد. مردم آن شهرستان به مرور از شرکت در انتخابات دلسرد شده و این امر بر اعمال مردم سالاری دینی در انتخابات خدشه جدی وارد می سازد.

۴۰- نظر به اینکه در تصویب این طرح ارتقاء جایگاه نمایندگی از سطح شهرستان به استانی مطرح است این اقدام با تصویب شرح وظایف نمایندگان در قالب سطوح شهرستانی، استانی و ملی امکان پذیر خواهد بود و ضرورتی ندارد که در حال حاضر و در شرایط ویژه منطقه ای که توطئه های استکبار جهانی خصوصاً در زمان برگزاری انتخابات، برنامه ریزی و مدیریت می گردد، انتخابات کشور با آسیب های جدی سیاسی و امنیتی مواجه شود.

انتهای پیام/

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .