برچسب : کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
IMG17543118 - بهانه گیری آمریکایی ها قابل پیش بینی بود
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با البرزبان:
بهانه گیری آمریکایی ها قابل پیش بینی بود
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: بهانه گیری جدید آمریکایی ها پس از توافق هسته ای قابل پیش بینی بود و روز گذشته نیز جان کری به این مسئله اشاره کرد که تحریم های موشکی علیه ایران باید تشدید شود.