برچسب : پرداخت یارانه
2018901 981 - یک بام‌ و دو هوای دولت
از مصیبت دولت در پرداخت یارانه ماهانه تا ترس تاثیر حذف آن بر آرای روحانی
یک بام‌ و دو هوای دولت
حامیان دولت در حالی موضوع حذف یارانه را به مسایل سیاسی کشور مربوط می‌دانند که پرداخت یارانه نقدی برای دولتی‌ها عزا و مصیبت است.
.jpg - فرودستان قربانیان سیاست‌های اشرافی دولت شدند
فرودستان قربانیان سیاست‌های اشرافی دولت شدند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت الزام دارد که یارانه را به اقشار فقیر جامعه بدهد، اما در حال حاضر ثروتمندان نیز یارانه دریافت می‌کنند؛ این برخلاف قانون اساسی بوده و شائبه انتخاباتی بودن دارد.