برچسب : نسل اول انقلاب
2021955 372 - همه یارانی که انقلاب از دست داد
یاران انقلابی کشور بار سفر می‌بندند
همه یارانی که انقلاب از دست داد
یاران انقلابی کشور بار سفر می‌بندند تا روزبه‌روز شاهد مرگ یا شهادت نسل اول انقلاب باشیم. به بهانه رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مروری می‌کنیم بر علمای انقلابی که در این سال‌ها از دستشان دادیم