برچسب : نایب رئیس
article - دستگاه ها باید به احداث گرمخانه ها توجه کنند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با البرزبان:
دستگاه ها باید به احداث گرمخانه ها توجه کنند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دستگاه ها باید به احداث گرمخانه ها، مراکز ترک اعتیاد و مراکز مجهز بازپروری معتادان در کنار هم توجه داشته باشند.
IMAGE634599735391690312 - با مدارک علمی جعلی، جامعه دانشگاهی متضرر شده است
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با البرزبان:
با مدارک علمی جعلی، جامعه دانشگاهی متضرر شده است
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش مجلس گفت: متاسفانه با وجود مدارک علمی جعلی، جامعه دانشگاهی کشورمان متضرر شده و همین امر نگاه منفی جامعه جهانی به اندیشمندان و افراد تحصیل کرده کشورمان را رقم می زند.
IMAGE634909135030156250 - مجلس پیگیر موضوع فیش های نجومی خواهد بود
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با البرزبان:
مجلس پیگیر موضوع فیش های نجومی خواهد بود
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در حد وظیفه‌ی خود و در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد و در این راستا مجلس حساس بوده و پیگیر خواهد بود.