برچسب : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی
593127 - دولت منتخب باید از نیروهای جوان استفاده کند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در گفتگو با البرزبان:
دولت منتخب باید از نیروهای جوان استفاده کند
نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی گفت: دولت منتخب به پاس این حضور حماسی، باید از نیروهای جوان تحصیلکرده استفاده کند و جوانگرایی را سرلوحه انتخاب هایش قرار دهد.