برچسب : معتادان متجاهر
2019871 998 - هنوز هم می‌شود از معتادان یک کارآفرین ساخت
اینجا برای «کارتن‌خواب‌ها» دوربرگردان زندگی می‌سازند/
هنوز هم می‌شود از معتادان یک کارآفرین ساخت
مرکز بهاران محله هرندی و دیگر مراکز بهاران شهرداری تهران، نه کمپ ترک اعتیاد است و نه گرمخانه‌ای برای خوابیدن و به صبح رساندن شب توسط معتادها و کارتن‌خواب‌ها. بهاران یک مرکز کارآفرینی است و تنها کسانی قدم به آن می‌گذارند که پیش از این اعتیادشان را ترک کرده‌اند.