برچسب : فریب
164550 - عباس برای بیست و یکمین بار فریب آمریکا را خورد
عباس برای بیست و یکمین بار فریب آمریکا را خورد
یک روزنامه فلسطینی در یادداشتی درباره «نیرنگ تازه آمریکا» در خصوص ازسرگیری مذاکرات سازش برای اتلاف وقت رجوع فلسطینیان به سازمان ملل هشدار داد.