برچسب : عضو کمیسیون صنایع و معادن
IMG22021525 - زمینه های تسهیل ازدواج باید فراهم شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با البرزبان:
زمینه های تسهیل ازدواج باید فراهم شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های تسهیل ازدواج در کشور بایستی فراهم شود تا ازدواج ها به موقع صورت گیرد .