برچسب : ضیافت انتخاباتی
13950828000500 PhotoA - ضیافت انتخاباتی دولت در «تهِ درّه»!
مسعود یارضوی
ضیافت انتخاباتی دولت در «تهِ درّه»!
دولت آقای روحانی اصرار دارد شرایط کشور را غیر قابل قبول و در «تهِ درّه» جلوه دهد و با همین گفتمان پا به عرصه انتخابات بگذارد. اما مردم «تغییر وضع موجود»‌ را می‌خواهند...