برچسب : سید پرویز فتاح
13951113001219 PhotoA - پرهیز از همراهی در امور شبهه‌ناک
پرهیز از همراهی در امور شبهه‌ناک
بکارگیری امکانات، اموال، دارائی‌ها و نام کمیته امداد امام خمینی(ره)در رقابت‌های انتخاباتی و حتی مشارکت در انتشار اطلاعیه‌ها و امثال آن و هرنوع اقدام دیگر له یا علیه نامزدهای انتخابات شرعاً و قانوناً خلاف و ممنوع است.
2018494 360 - با کارت نیازمندان بازی سیاسی نکنیم
با کارت نیازمندان بازی سیاسی نکنیم
رئیس کمیته امداد از ۲.۵ برابر شدن حقوق مستمری بگیران کمیته امداد براساس مصوبه امروز مجلس خبر داد.