برچسب : سیدحسین هاشمی
13951012000734 28945 PhotoA - آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار امام و رهبری بود
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار امام و رهبری بود
استاندار تهران گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار و یاور امام و رهبری بود.