برچسب : دولت محرمانه ها
15252 - املاک نجومی و حقوقهای نجومی، شباهاتها و تفاوتها
املاک نجومی و حقوقهای نجومی، شباهاتها و تفاوتها
تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران با مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی بسیار متفاوت است، اولین برخوردهای دولت با مسئله حقوقهای نجومی انکار بود و پس از مدتی به ظاهر سازی برای برخورد با این تخلفات تبدیل شد ولی در خلال این نمایش، افرادی مانند نوبخت، حقوقهای نجومی را کم اهمیت دانستند و نجومی بگیران را ذخیره و امانتدار خواندند! و در نهایت هم آقای روحانی حاضر نشد مشخصات نجومی بگیران را به قوه قضاییه بدهد تا پرونده های ایشان مورد بررسی قرار گیرد
143228 - دولت «محرمانه»ها
دولت «محرمانه»ها
حسن روحانی آن زمان که در جریان انتخابات خرداد ۹۲ به پیروزی رسید، بر ضرورت «پاسخگو» بودن دولت تاکید کرده و رقبای خود را متهم می کرد که به دلیل نگاه «سرهنگی» به حوزه سیاست، مردم را محرم نمی بینند.
1776136 964 - آشنایی با دولت محرمانه‌ها
دولتی که با شعار توخالی شفافیت محرمانه عمل می‌کند
آشنایی با دولت محرمانه‌ها
اگرچه «شفافیت و حقوق مردم» دو عبارت کلیدی در شعارهای روحانی برای پیروزی در انتخابات بود ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم، اکثریت مردم به این نتیجه رسیدند که این دولت جز با سیاست محرمانه، نمی‌تواند چرخ خود را به حرکت درآورد.
IMG16115955 - دولتی که مدعی «دسترسی آزاد به اطلاعات» بود
وقتی مردم نامحرم می‌شوند
دولتی که مدعی «دسترسی آزاد به اطلاعات» بود
طی دو سال و نیم گذشته در بسیاری از موارد دولت «مهر محرمانه» به اقدامات خود زده است و مردم را نامحرم در نظر گرفته است؛ از آمار چک‌های برگشتی گرفته تا آمار کشته‌شدگان در صنعت نفت، به حدی که دیپلماسی محرمانه را به دیگر موضوعات داخلی تعمیم داده است.