برچسب : جواد سالمی
13960210001036 PhotoA - عمارهای لیلة‌القدر انقلاب اسلامی
جواد سالمی
عمارهای لیله‌القدر انقلاب اسلامی
شاید نتوان حساس تر از دوران کنونی در انتخابات های بعد از انقلاب سراغ گرفت و اگر انتخابات ها لیله القدر محسوب می شوند و سرنوشت چهار ساله و یا هشت ساله کشور را به عهده یک سلیقه ی سیاسی می گذارد ، اکنون لیله القدر اعظم است.
13950928001185 Test PhotoA - تهدید کیش و مات برجام
جواد سالمی
تهدید کیش و مات برجام
جناب روحانی در پاسخ نامه ای به صالحی نوشت و به طور خلاصه و شفاف به وی گفت:« آمریکایی ها برجام را نقض کردند ولی شما احساسی نشو! و در چارچوب برجام( تعهدات بین المللی) درباره پیشران های هسته ای فقط مطالعه کن.