برچسب : جنگ سوریه
2018979 332 - تلافی شکست حلب با بستن آب
وقتی «فرشتگان کلاه سفید» نقش «یزید» را بازی می‌کنند
تلافی شکست حلب با بستن آب
به نظر می‌رسد که بستن آب به روی 5 میلیون سوری، به تلافی شکست «جگرسوز» در حلب، از سوی اتاق‌های عملیات اردن و ترکیه هدایت می‌شود، آن هم به واسطه سازمان‌ها و گروه‌هایی که مدعی «دفاع مدنی» از مردم سوریه هستند.