برچسب : تلويزيون
15282 - هاشمی، صدا و سیما و تربیت «دوگانه» مردم!
هاشمی، صدا و سیما و تربیت «دوگانه» مردم!
جالب اینجاست که صبح امروز در یکی از برنامه های زنده تلوزیونی از #هاشمی_رفسنجانی به عنوان کسی یاد شد که #نقش_مهمی_در #خاموش_کردن_فتنه_88_داشت! در حالی که این حجم از تحریف تاریخ نه کمکی به هاشمی می کند و نه انقلاب، بلکه اعتبار و آبروی یک رسانه را از بیخ نابود می کند!