برچسب : ایران و افغانستان
13960128000662 PhotoA - راهکارهای پایان مناقشه آب ایران و افغانستان
محمدمهدی علمدارلو
راهکارهای پایان مناقشه آب ایران و افغانستان
مناقشه آب میان دو کشور، قدمتی به تاریخ افغانستان دارد و در سال‌های اخیر به بحران جدی تبدیل شده است به طوری که برخی کارشناسان اعتقاد دارند با سیاست‌های جدید آبی افغانستان به زودی حیات در شرق ایران خاموش می‌­شود.