برچسب : امیر عباس شریفی
13960304000569 PhotoA - استراتژی قورباغه آب‌پز و 2030ها
امیر عباس شریفی
استراتژی قورباغه آب‌پز و 2030ها
2030 اولین و آخرین سند نبوده و نیست. تازمانی که استراتژی قورباغه آب پز جوابگو باشد باید منتظر 2030 ها بود.
13951007001598 PhotoA - شفافیت؛ اسم رمز گروکشی سیاسی
امیر عباس شریفی
شفافیت؛ اسم رمز گروکشی سیاسی
دولت روحانی به زعم خودش دولت شعار نیست و دولت عمل است. لذا برای شفافیت هم نیازی به توییت کردن نبود. کافیست مردم را به کارنامه ی سه ساله خود ارجاع می دادند.
13950522000133 PhotoA 150x150 - نامه هایی برای حفظ برجام!
امیر عباس شریفی
نامه هایی برای حفظ برجام!
برجام را نمی توان حادثه ای مقطعی و اقدامات روحانی را نشات گرفته از ساده اندیشی و یا ضعف تحلیل او نسبت به آمریکا و غرب دانست.