برچسب : امیرعباس شریفی
13951007000466 PhotoA - اسب را گم کرده پی نعلش می‌گردند
امیرعباس شریفی
اسب را گم کرده پی نعلش می‌گردند
آقای سخنگو درحالی از باید ها و نبایدهای موضع گیری کشور سخن می گوید که هر عقل سلیمی تبعات حواله دادن منتقدان داخلی به جهنم را در حین مذاکره با کثیف ترین دولت دنیا درک می کند و دانستن حداقل های کار دیپلماتیک نیاز به این همه ادعا ندارد.