برچسب : آیت الله مصباح یزدی
13950212000277 PhotoA - آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عمری در کنار امام تلاش کرد
آیت الله مصباح یزدی:
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عمری در کنار امام تلاش کرد
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فردی بود که عمری در کنار امام و در راستای تحقق منویات علما و بزرگان نظام، تلاش کرد.
1989982 411 - وحدت شیعه و سنی به معنای یکی شدن گرایش‌ها نیست
وحدت شیعه و سنی به معنای یکی شدن گرایش‌ها نیست
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: وحدت شیعه و سنی یعنی مکتب تشیع با حفظ عقاید خود طی هم‌افزایی با اهل تسنن در راستای نشر اسلام و ایستادگی مقابل دشمن مشترک گام بردارند و این اتحاد به معنای یکی شدن گرایش‌‌ دو طرف نیست.
147642 - هیچ کشوری در دنیا نا امن تر و بدهکارتر از آمریکا نیست
هیچ کشوری در دنیا نا امن تر و بدهکارتر از آمریکا نیست
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: در آمریکا شاهد هستیم ناامن‌تر و بدهکارتر از آن کشوری وجود ندارد و برخی از مردم این کشور به دنبال زندگی سالم انسانی هستند
147494 - آیت‌الله مهدوی‌کنی را همچون چشمانم دوست داشتم
آیت‌الله مهدوی‌کنی را همچون چشمانم دوست داشتم
آیت‌الله مصباح‌‌یزدی گفت: خدا می‌داند و شاهد است که حقیر آیت‌الله مهدوی‌کنی را همانند چشمانم دوست داشتم و به ایشان ارادت قلبی داشتم.